27 januari 2022
familierecht advocaat

Als ouders van kinderen in scheiding? Dan is een familierecht advocaat onmisbaar

Laten we vooropstellen: een echtscheiding is in alle gevallen een bijzonder treurige gebeurtenis die structureel bij alle betrokkenen z’n sporen nalaat. Echter geldt dit ontegenzeglijk extra als er één of meerdere kinderen direct bij betrokken zijn. Kinderen van wie de ouders scheiden worden namelijk geconfronteerd met een gebeurtenis die mogelijk traumatisch kan zijn. Aan jullie als scheidende ouders is er dus alles aan gelegen om de scheiding zo goed en vreedzaam mogelijk te laten verlopen. Daarom zou het handig zijn als je op het moment dat je een advocaat zoekt inzet op een familierecht advocaat die zeker ook oog heeft voor de persoonlijke kanten van de kwestie. Met een dergelijke advocaat is de kans het grootst dat het o zo belangrijke ouderschapsplan op een goede manier tot stand komt. 

familierecht advocaat

Zo zorg je voor een goed ouderschapsplan

Als je als scheidende ouder het beste voor hebt met je kind, dan zorg je voor een ouderschapsplan dat door een rechter zeker goedgekeurd zal worden, en dus een waar deze aspecten in zijn opgenomen: 

  • Er is duidelijk omschreven wie wanneer en waar verantwoordelijk is voor opvoedkundige taken van het kind. Hoe concreter dit beschreven is, hoe beter.
  • Er worden heldere afspraken gemaakt over wie welke kosten moet opbrengen op welk moment.
  • Er wordt uitstekend beschreven op welke manieren er gecommuniceerd dient te worden door de beide ouders onderling.
  • Er worden bindende afspraken gemaakt omtrent eventuele kinderalimentatie.